Seriële Omvormer

Seriële omvormer

Een serieel systeem is het meest bekende systeem. De panelen worden aan elkaar gekoppeld die samen een zgn. string vormen.

Dit type omvormer is het meest geschikt voor standaard situaties. Dit is ook de voordeligste oplossing en geeft het de minste kans op storingen.

Meestal beschikt een seriële omvormer over 2 MPPT’s (Maximum Power Point Trackers)

De panelen kunnen daardoor in meerdere stringen worden verdeeld die onafhankelijk van elkaar werken.

Bereken wat u kunt besparen! Bereken wat u
kunt besparen!