Parallel omvormer met optimizers

Omvormer met optimizers

In een aantal situaties werkt een seriële omvormer niet optimaal. De string reageert hetzelfde als een kersboomverlichting; immers, wanneer één lampje uit gaat, gaan ze allemaal uit.

Indien er bijvoorbeeld sprake is van schaduw die één paneel beïnvloed, zullen de overleg panelen in dezelfde string hiervan ook last hebben.

De seriële omvormer vermenigvuldigd dus de opbrengst van het paneel met de laagste waarde in de string met het aantal panelen in die string.

Voorbeeld:

Stel er worden 10 panelen van 400 Wp in één string gemonteerd. Het nominale vermogen is dan 4.000 Watt. Indien één van deze panelen last heeft van bijv. schaduw levert deze bijv. 300 Watt. De totale opbrengst wordt dan 3.000 Watt in plaats van 4.000 Watt.

Om dit te voorkomen maken we in de ze situaties gebruik van optimizers. Deze heffen de nadelige gevolgen van een of meerdere minder presterende panelen geheel op.

Hiertoe wordt onder elk paneel een kastje geplaatst met een zgn. MPPT (Maximum Power Point) tracker. Het kost nagenoeg geen extra arbeid om zo’n systeem te monteren.

In bovenstaand voorbeeld wordt de totale opbrengst dan 3.900 Watt. In dit geval dus een ideale oplossing.

Optimizers worden in de volgende situaties gebruikt:

- Daken in verschillende richtingen

- Daken met verschillende hellingshoeken

- Wanneer is sprake is van schaduw

- Bij gebruik van verschillende panelen (Uitbreiding, vervanging)

- Bij inbouw systemen (vanwege de temperatuur coëfficiënt)

- Indien per paneel monitoren wenselijk is

- Indien de verzekering dit als zodanig eist

- Wanneer men voornemens is het system uit te breiden.

 

Zoals in de meeste gevallen geeft toepassing van optimizers niet uitsluitend voordelen. De nadelen hiervan zijn de hogere kosten en meer kans op storingen. Dit laatste omdat de optimizers elektronische apparaatjes zijn die buiten aan alle weersinvloeden worden blootgesteld.

We moeten dus goed afwegen welk systeem in een bepaalde situatie het meest oplevert.

zowel op het oosten als op een andere oriëntatie liggen. Aarde.nl werkt in dit geval met een SolarEdge systeem.

Wil je meer weten over omvormers of zonnepanelen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Bereken wat u kunt besparen! Bereken wat u
kunt besparen!