Wat is het rendement van zonnepanelen?

Zonnepanelen Gepubliceerd op: 23-07-2020
lightbox image

Het rendement van zonnepanelen?

Het plaatsen van zonnepanelen is één van de meest effectieve maatregelen die u kunt treffen om uw CO² uitstoot te beperken en tegelijkertijd van een flinke besparing op energiekosten te genieten. Maar zonnepanelen laten plaatsen vergt een investering. Het is logisch dat u ook wilt weten wat voor rendement u op uw investering krijgt en in hoeveel jaren u uw investering weer heeft terugverdiend. Daarom kunt u voordat u zonnepanelen laat plaatsen het rendement van zonnepanelen berekenen. Als u weet wat het rendement van zonnepanelen is, zult u ook zicht hebben op de terugverdientijd en wat uw zonnepanelen u opleveren.

Rendement van zonnepanelen berekenen met de tabel van Hespul
Er zijn diverse factoren die het rendement van zonnepanelen bepalen. Dit is ten eerste het soort zonnepaneel. Er zijn grofweg drie verschillende soorten zonnepanelen: polykristallijne, monokristallijne en dunne film zonnepanelen. Hoewel u met monokristallijne zonnepanelen meer opbrengst heeft, worden polykristallijne zonnepanelen weer aangeraden als u een groot dak heeft. Deze zonnepanelen zijn dan beduidend goedkoper. Ook hoe de zonnepanelen geplaatst zijn en de hellingshoek zijn belangrijk. Verder spelen enkele factoren mee waar uzelf weinig invloed op kunt uitoefenen, zoals het aantal zonuren, de buitentemperatuur en de weersomstandigheden. 

Een belangrijke factor bij het berekenen van het van zonnepanelen is de instralingsfactor. De instralingsfactor is afhankelijk van de stralingssterkte van de zon en de richting en de hellingshoek van de panelen. Dit kan van dag tot tijdstip verschillen. Daarom wordt er in Nederland vaak ook een gemiddelde opbrengst genomen van 85%. Waar u ook rekening mee moet houden is een eventueel verliesfactor. De meeste zonnepanelen hebben in Nederland een opbrengstfactor van 85%. De instralingsfactor  wordt berekend met de tabel van Hespul. De tabel van Hespul is een overzicht met rendementspercentages, waar rekening wordt gehouden met de hellingshoek van de zonnepanelen en de richtingshoek, dus oost, zuid of west. Staan uw zonnepanelen pal naar het zuiden en is de hellingshoek perfect, dan heeft u geen verliesfactor.  Er zitten nogal wat kanttekeningen bij het toepassen van de tabel van Hespul. Dit is mede afhankelijk van type paneel, soort dak en gebruikerstoepassing. Indien u hierover meer wilt weten vraag het onze adviseurs.

tabel van hespul

De levensduur van zonnepanelen
Voor het financiële rendement van zonnepanelen speelt ook de levensduur een belangrijke rol. De eerste jaren na plaatsing zult u nog volop genieten van het hoogste rendement. Maar na verloop van jaren neemt het rendement af. Gemiddeld genomen gaan zonnepanelen 25 jaar mee. Houd u er rekening mee dat bij de meeste zonnepanelen na 25 jaar een rendement bereikt wordt van 80% van het oorspronkelijke rendement. Zonnepanelen vragen weinig onderhoud. Toch kunnen ze na verloop van tijd vervuild raken. Ook dit is van invloed op het rendement. U kunt dit nagenoeg niet in uw berekening meenemen maar soms is het zinvol om de panelen bij zware vervuiling door stuifmeel of vogelpoep voorzichtig te reinigen. Dit kan het best met een autowasborstel met osmosewater (gedestilleerd water) 

Rendement van zonnepanelen berekenen 
Voor het berekenen van het rendement van zonnepanelen hanteert u een vaste formule. U neemt het totale vermogen in Wattpiek (Wp) x instralingsfactor = rendement. Bij het berekenen van het totale rendement van zonnepanelen neemt u eerst het aantal zonnepanelen x het aantal Wp per zonnepaneel. U weet dan het totale vermogen in Wattpiek. Dit vermenigvuldigt u met de opbrengstfactor die geldt voor dat type paneel (meestal 85%, voor Sunppower Maxeon 100%) en daarna met instralingsfactor die u via de tabel van Hespul kunt aflezen. U weet nu het werkelijke rendement van zonnepanelen.

Nu u het daadwerkelijke totale rendement van zonnepanelen weet, kunt u ook een financiële berekening maken. U vermenigvuldigt het totale rendement met de huidige stroomprijs. De uitkomst is het bedrag dat u jaarlijks zult besparen op uw energierekening. Wilt u weten in hoeveel jaren u uw zonnepanelen terugverdient? Neem dan de totale investering in zonnepanelen en deel dit door de jaarlijkse besparing die u zojuist heeft uitgerekend. Hieruit vloeit dan het aantal jaren waarin u uw investering heeft terugverdiend. Uitgaande van een levensduur van 25 jaar, trekt u hier het aantal terugverdienjaren vanaf. De uitkomst geeft het aantal jaren waarin u volop profiteert van de jaarlijkse energiebesparing en waarin uw investering reeds is terugverdiend. Niet iedereen vind het even gemakkelijk om het rendement van zonnepanelen uit te rekenen. Er zijn dan ook speciale websites waar u heel gemakkelijk het rendement van zonnepanelen kunt berekenen. 

Meer weten over het rendement van zonnepanelen 
Wilt u meer weten over het rendement van zonnepanelen of heeft u andere vragen met betrekking tot het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact met ons op, ons team staat voor u klaar!