Wat is BENG?

Warmtepomp Zonnepanelen Gepubliceerd op: 18-01-2021
lightbox image

Wat is BENG?

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Vanaf 1 januari 2021 moet iedere vergunningsaanvraag, voor woningbouw of utiliteitsgebouw, aan nieuwe eisen voldoen om gebouwen in de toekomst energiezuiniger te maken.

De nieuwe regelgeving vervangt de EPC, oftewel de Energieprestatiecoëfficiënt, een index die eveneens de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangaf. Een belangrijk verschil tussen EPC en BENG is dat BENG eisen oplegt voor specifieke gebouwen en de waarde meet met kWh/m2 per jaar. Bij EPC werd enkel naar de grootte van het gebruiks- en verliesoppervlak gekeken waardoor soortgelijke ingrepen dezelfde score opleverden bij verschillende gebouwen met afwijkende behoeftes voor energiebesparing.

De energieprestatie van een gebouw wordt bij BENG gemeten aan de hand van drie factoren.

  • De maximale energiebehoefte in kWh/m2 per jaar
  • Het maximale primair fossiel energieverbruik in kWh/m2 per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De drie factoren hebben natuurlijk bepaalde grenswaarden waar een gebouw aan moet voldoen. Deze verschillen per gebouwtype. Meer info over de specifieke grenswaarde per gebouwtype vindt u hier

Wilt u weten welke aanpassingen bij kunnen dragen aan het behalen van de eisen voor een Bijna Energieneutraal Gebouw? Kijk dan naar deze infographic van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het uiteindelijke doel van de BENG is het terugdringen van de uitstoot van CO2 en om oplossingen voor hernieuwbare energie bij zoveel mogelijk huizen toe te passen voor een duurzame Aarde.