Aanvraagproducedure – Gemeente en SVn

Handleiding Financieel Gepubliceerd op: 8-07-2021
  1. Aanvraag gemeente

Aarde.nl neemt uw opdracht in behandeling nadat u toestemming heeft gegeven voor de uit te voeren werkzaamheden. Uw adviseur helpt u vervolgens met de aanvraag bij de gemeente.

De gemeente bekijkt of de begroting toereikend is. Is dit het geval, dan ontvangt u na een gemiddelde verwerkingstermijn van 15 dagen een voorwaardelijke toewijzing. Met deze toewijzing kunt u nu uw aanvraag bij het SVn indienen.

 

  1. Aanvraag SVn

Met de toekenning van de gemeente ontvangt u de aanvraag voor het SVn. Zij verwachten binnen enkele dagen de volgende documenten:

Kopie legetimatiebewijs
Kopie recent bankafschrift
Kopie loonstrook
Kopie getekende aanvraag SVn

Het is de bedoeling dat u deze documenten naar de SVn stuurt. Het is denkbaar dat de SVn ook om andere documentatie vraagt. Gelieve hiermee rekening te houden.

Controleer de status van uw aanvraag op de SVn-website: SVn.nl. Na het indienen van uw aanvraag bij het SVn, krijgt u een definitieve bevestiging voor het openen van het deposito als uw aanvraag is goedgekeurd.

*Als u de definitieve bevestiging heeft gekregen en de aanvraag heeft ingediend, laat het ons dan weten.

Daarna nemen wij contact met u op om een installatiedatum af te spreken.

 

Declaratie en montage

De definitieve toewijzing krijgt u van de SVn, samen met het benodigde declaratieformulier, nadat u akkoord bent gegaan met de aanbetaling. U kunt het declaratieformulier ondertekenen en samen met de factuur van Aarde.nl opsturen naar de SVn, nadat u deze van de SVn heeft ontvangen. De factuur zal vervolgens door de SVn aan ons worden betaald.

lightbox image