Van energieneutraal naar vervoerneutraal

Van energieneutraal naar vervoerneutraal

Energieneutrale gebouwen of nul-op-de-meter woningen wordt momenteel in de markt als het hoogst haalbare geacht voor nieuwbouw of renovatie. Hierin ligt onze expertise. Maar bij Aarde Technologies streven wij naar de cutting edge van duurzame energieopwekking en –besparing. Vandaar dat wij ons al bezighouden met energiepositieve woningen. Gebouwen die meer energie opleveren dan dat ze verbruiken.

De elektrische auto is sterk in opmars. Begin 2016 is door de tweede kamer de motie aangenomen dat vanaf 2025 nieuwe auto’s een emissieloos dienen te zijn. Vandaar dat wij inmiddels de mogelijkheid bieden om uw huis om te bouwen, uiteraard mede afhankelijk van de structuur van de woning, tot een energiepositieve woning tot het formaat waarop hij zowel energie- als vervoerneutraal is, ofwel kort een vervoerneutrale woning. Een woning die niet alleen alle energie opwekt die het zelf verbruikt maar tevens genoeg elektriciteit levert om de elektrische auto’s op te laden. Deze toekomst van wonen en vervoer is nu al leverbaar bij Aarde Technologies. Da’s Aarde’g!