13-06-2022 Noortje van Campenhout

Welke subsidies zijn er mogelijk voor warmtepompen?

Sinds 30 juni 2021 is het in Nederland verplicht om na een grote verbouwing een minimale hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Dat kan met zonnepanelen, een zonneboiler, of een warmtepomp. Met andere woorden, gaat u bij uw renovatie uw verwarmings- en/of koelinstallatie vervangen? Dan moet u een bepaalde hoeveelheid duurzame energie opwekken.

Subsidie warmtepomp 2022
Indien u een warmtepomp laat installeren kunt u kunt verschillende intrigerende subsidies krijgen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en andere subsidies van uw eigen gemeente. Naast deze stimuleringsmaatregelen kunt u in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening of een Groene Hypotheeklening, die uw investering in een warmtepomp nog aantrekkelijker kan maken.

1. Investeringssubsidie Duurzame Energie warmtepomp

Uw investering in een milieuvriendelijk verwarmingstoestel zoals een warmtepomp kunt u snel terugverdienen dankzij de Investeringssubsidie Duurzame Energie. De ISDE kan zowel als particulier als zakelijke gebruiker aangevraagd worden.

Hoeveel bedraagt de ISDE voor een warmtepomp?
Hoeveel deze subsidie voor warmtepompen bedraagt, hangt af van het type warmtepomp, het vermogen en de datum van de installatie. Sinds 3 januari 2022 heb je recht op verhoogde subsidiebedragen. Dat geldt voor aanvragen die vanaf 3 januari zijn ingediend en waarbij de maatregel is uitgevoerd op of na 1 januari 2022. Het subsidiebedrag start vanaf gemiddeld € 500.

TIP: een gespecialiseerd installateur kan je informeren over welk type warmtepomp het best past bij jouw situatie en waarmee je aanspraak maakt op de ISDE. Benieuwd naar de kostprijs en subsidies op maat van jouw situatie? Gratis offerte aanvragen | Aarde.nl

Wat zijn de voorwaarden om subsidie te krijgen?
Om voor deze warmtepompsubsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgt een korte opsomming:

Particulieren eisen: u bent eigenaar van de woning waar de warmtepomp zal worden geïnstalleerd en het is uw hoofdverblijfplaats. Bovendien moet u, voordat u de subsidie aanvraagt, eerst de warmtepomp installeren.

Voorwaarden voor zakelijke gebruikers: u moet de subsidie aanvragen voordat u de warmtepomp aanschaft, en u moet de warmtepomp binnen 12 maanden na ontvangst van de goedkeuring installeren.

Voorwaarden warmtepomp zelf: het moet gaan om een nieuwe warmtepomp van het grondwater-, water-, of lucht-water-warmtepomp. Warmtepompen die warmte van de ene ruimte naar de andere overbrengen (Lucht-lucht), komen niet in aanmerking. Bovendien moet een professionele warmtepompinstallateur de installatie voltooien.

Hoe vraag ik deze subsidie voor warmtepompen aan?
De aanvraagprocedure voor deze warmtepomp subsidie verschilt naargelang u een particulier of zakelijke gebruiker bent. Een overzicht van beide mogelijkheden:

Particulieren = aanvraag na installatie: u heeft tot 12 maanden de tijd om uw aanvraag na installatie in te dienen. Een factuur en betalingsbewijs voor de aankoop en installatie van de warmtepomp moeten bij uw aanvraag worden gevoegd.

Zakelijke gebruikers = aanvraag vóór installatie: de uitkeringsinstantie moet kunnen nagaan of de te installeren warmtepomp aan de vereiste voorwaarden voldoet om de subsidiabiliteit te kunnen beoordelen. U kunt dus nu al een offerte van een aannemer bij uw aanvraag voegen.

LET OP: zowel particulieren als zakelijke gebruikers moeten de warmtepomp laten installeren door een deskundig installateur.

2. Lokale subsidies voor warmtepompen

Sommige gemeenten en steden bieden naast de ISDE nog extra vergoedingen voor de installatie van een warmtepomp. Informeer dus bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor de extra financiële steun. Uw warmtepompinstallateur kan u ook informatie geven over al uw mogelijkheden.

Andere financiële voordelen
Naast de bovengenoemde warmtepompsubsidies zijn er nog andere financiële voordelen die uw investering aantrekkelijker maken. Een korte opsomming:

Energiebespaarlening warmtepomp
Een Energiebespaarlening is een interessante manier om energiebesparende verbeteringen zoals een warmtepomp te financieren. U betaalt een lage rente die gedurende de hele looptijd van de lening gelijk blijft. Er is geen leeftijdsgrens voor het aanvragen van de lening; ook huiseigenaren ouder dan 75 jaar kunnen gemakkelijk een lening krijgen voor besparingsmaatregelen.

BELANGRIJK: Huiseigenaren met een laag inkomen kunnen vanaf het najaar van 2022 een energiebespaarlening zonder rente afsluiten.

Hoeveel kan ik lenen?
De bedragen van de Energiebespaarlening verschillen naargelang je een particulier of Vereniging van eigenaren (VvE) bent:

Particulieren (looptijd 7 tot 20 jaar): u kunt tussen € 1.000 en € 25.000 lenen voor energiebesparende oplossingen zoals een warmtepompinstallatie. Wilt u van uw woning een (bijna) net-nul-energie woning maken (Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 65.000.

Vereniging van Eigenaren (10 tot 30 jaar): u kunt tussen € 25.000 en € 10.000.000 lenen, met een maximum van € 25.000 per appartementsrecht.

Hoe vraag ik de Energiebespaarlening aan?
Voordat de werkzaamheden bij het Nationaal Warmtefonds worden uitgevoerd, moeten zowel particulieren als VvE's een aanvraag indienen voor de Energiebespaarlening. U moet vooraf een aantal documenten bij uw aanvraag meesturen. Uw installateur stelt de offerte op, evenals eventuele andere benodigde documentatie voor de aanvraag.

TIP: Werken met een professional is niet alleen vereist maar ook sterk aangeraden om in aanmerking te komen voor de Energiebespaarlening. Een vakman kan u helpen de beste warmtepomp voor uw behoeften te kiezen en garanderen dat deze op de juiste manier wordt geïnstalleerd. Op die manier bent u zeker van een kwalitatief hoogstaand resultaat op lange termijn.

Regeling groenprojecten (groene hypotheeklening)
Voor energiebesparende verbeteringen in uw huis bieden sommige banken lagere rentetarieven op de hypotheek. U kunt in aanmerking komen voor verschillende 'groene projecten', zoals de installatie van een warmtepomp of een zonneboiler. De details verschillen van bank tot bank. Raadpleeg uw bank of hypotheekadviseur voor meer informatie en begeleiding over deze maatregel.

Aarde.nl installeert dagelijks warmtepompen en zonnepanelen. Daarom hebben we de bijnaam “ontgassers” gekregen. Bij de meeste woningen die we geïnstalleerd hebben kunnen de gasmeters verdwijnen. Bent u ook geïnteresseerd in een warmtepomp? Vraag gratis en vrijblijvend een offerte bij ons aan Gratis offerte aanvragen | Aarde.nl