4-07-2024 Noortje van Campenhout

Tot €160.000 subsidie voor batterijen bij laadpalen

Vanaf 24 september kunnen bedrijven en ondernemers aanspraak maken op substantiële subsidies voor de installatie van batterijen bij laadpalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de definitieve voorwaarden voor de subsidieregelingen SPRILA en SPULA bekendgemaakt.

Wat Zijn SPRILA en SPULA?

SPRILA (Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven) biedt bedrijven tot 160.000 euro subsidie voor het plaatsen van batterijen bij hun laadinfrastructuur. Deze regeling richt zich op bedrijven die vanwege een vol stroomnetwerk batterijen nodig hebben om hun elektrische laadpunten effectief te beheren. Dit kalenderjaar is er een budget van ruim 42 miljoen euro beschikbaar voor SPRILA.

SPULA (Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer) verstrekt tot 56.000 euro subsidie voor batterijen. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die op publiek toegankelijke locaties laadinfrastructuur voor zware elektrische voertuigen willen aanleggen. SPULA heeft een budget van 15 miljoen euro voor dit jaar.

Subsidiedetails SPRILA

Binnen SPRILA kunnen bedrijven, inclusief MKB en grootbedrijven, maar ook concessiehouders van openbaar vervoer (ov) en touringcarbedrijven, subsidie aanvragen voor zowel advies als de aanleg van laadstations. Specifiek voor batterijen is er:

  • 0,8 miljoen euro gereserveerd voor ov-concessiehouders en touringcarbedrijven.
  • 4,5 miljoen euro voor andere bedrijven.

De voorwaarden voor subsidie zijn:

  • Maximaal vermogen van de batterij: 50% van het gecontracteerde vermogen.
  • Maximale opslagcapaciteit: 1.000 kilowattuur.
  • Maximale subsidie voor een batterij: 160.000 euro voor MKB, 80.000 euro voor grootbedrijven. Voor ov-concessiehouders geldt geen maximum bedrag.

Subsidiedetails SPULA

SPULA is gericht op de laadinfrastructuur voor zware elektrische voertuigen op publiek toegankelijke locaties. De subsidiebedragen zijn:

  • 19.000 euro voor een laadstation met een vermogen van 200 tot 350 kilowatt.
  • 43.000 euro voor een laadstation met een vermogen van 350 kilowatt of meer.
  • 80 euro per kilowattuur voor een stationaire batterij, met een maximum van 1.400 kilowattuur en 3.600 kilowatt vermogen per laadlocatie. De maximale subsidie voor een batterij is daarmee 112.000 euro.

Waarom Deze Subsidies?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze subsidies geïntroduceerd om de implementatie van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te versnellen. De subsidies maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te investeren in batterijen, wat helpt om het stroomnetwerk te ontlasten en de groei van elektrische mobiliteit te ondersteunen.

Met een totaal subsidiebudget van ruim 57 miljoen euro in 2023, bieden deze regelingen aanzienlijke financiële ondersteuning om de overstap naar elektrisch vervoer te vergemakkelijken en de duurzaamheid van de transportsector te bevorderen.