30-09-2020 Lonneke

Rapport ENCO vergelijkt windmolens en zonnepanelen van gisteren met kerncentrales van overmorgen

Het kernenergierapport van ENCO dat door minister Wiebes naar de Tweede Kamer is verstuurd is door onderzoeksbureau Kalavasta onder de loep genomen. Uit nader onderzoek blijkt het rapport foutief: kernenergie is niet goedkoper dan wind- en zonne-energie.  

Kernenergie

De investeringskosten van zon en wind worden volgens het rapport van ENCO in 2040 hoger dan de huidige investeringskosten. Dit zijn volgens het onderzoeksbureau slechts aannames. En wanneer er naar de huidige kostenontwikkelingen van deze technologieën wordt gekeken zijn deze aannames onwaarschijnlijk.

Daarnaast gaat ENCO er in hun rapport vanuit dat de kerncentrales 95% van de tijd zullen draaien. Uit praktijk blijkt dat dit eerder 40% zal zijn, waardoor kernenergie 2 keer zo duur blijkt als in het rapport wordt geconcludeerd.

Tot slot mist het rapport een peerreview, waarbij eerdergenoemde afwijkingen en tekortkomingen wellicht aan het licht waren gekomen.

De conclusie van Kalavasta: “We kunnen niet anders stellen dan dat er enkele belangrijke afwijkingen en tekortkomingen aanwezig zijn in het rapport van ENCO. ENCO voert geen gedegen systeemanalyse maar enkel een eerste-orde-berekening uit, volgt niet de regels van de Nederlandse elektriciteitsmarkt waarin kerncentrales niet gegarandeerd 95 procent van de tijd draaien, specificeert ook niet een ander Nederlands energiesysteem en rekent tot slot met investeringskosten voor zon en wind die reeds tot het verleden behoren. Het gevolg hiervan is dat ENCO de stroomkosten van kerncentrales sterk onderschat en die van zon en wind sterk overschat.”

Bron: Solar Magazine

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen