24-01-2024 Noortje van Campenhout

Nieuwe wet tegen greenwashing en misleidende productinformatie

Op 17 januari 2024 heeft het Europees parlement in een vergadering een wet aangenomen ter bestrijding van greenwashing en misleidende productinformatie.

De richtlijn, gesteund door 593 stemmen vóór, 21 tegen en 14 onthoudingen, legt strikte beperkingen op aan algemene milieuclaims en misleidende marketingpraktijken. Duurzaamheidskeurmerken zijn nu alleen toegestaan als ze gebaseerd zijn op goedgekeurde certificeringsregelingen of door een overheidsinstantie zijn ingesteld.

Belangrijke aspecten van de nieuwe regels zijn onder andere verbeterde zichtbaarheid van garantie-informatie en de introductie van een nieuw label voor producten met een verlengde garantieperiode. Deze maatregelen zijn bedoeld om consumenten te beschermen en hen te helpen weloverwogen keuzes te maken.

Volgens de rapporteur van het parlement, Biljana Borzan, zal deze wetgeving het dagelijks leven van alle Europeanen veranderen en bedrijven niet langer toestaan consumenten te misleiden met vaag geformuleerde claims. Het zal consumenten juist helpen bij het kiezen van producten die duurzaam zijn en repareerbaar, dankzij betrouwbare labels en advertenties.

Hoewel de wet nog de definitieve goedkeuring van de Raad moet krijgen, markeert deze aankondiging een belangrijke stap in de richting van een eerlijke en duurzame markt.