7-02-2022 Noortje van Campenhout

In 56 procent van de kantoren ontbreekt nog het vereiste energielabel C.

Elk kantoorgebouw moet tegen 1 januari 2023 minstens een energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Als het gebouw niet aan de criteria voldoet, mag u het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Energielabel 2 (1)

56% van de kantoren
In het afgelopen half jaar is er een groei van 2.118 kantoren met een energielabel C of beter geweest. Echter voldoet 56% van de kantoren nog niet aan het per 2023 verplichte energie label C. Dit meldt het RVO.

Gebouweigenaren aangeschreven
Vorig kalenderjaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) actie ondernomen door de betrokken gebouweigenaren aan te schrijven om hen aan hun verplichtingen te herinneren. Het zijn met name de kleinere kantoren die nog geen groen label hebben en daarom ook nog niet voldoen aan de label-C-verplichting.

Check uw energielabel
Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Kijk dan hier voor meer informatie. Als uw kantoor nog geen energielabel heeft, klik dan op deze link om te weten te komen hoe u er een kunt krijgen.

GIS- viewer
Het RVO heeft een GIS-viewer ontwikkeld waarop de kantoren van Nederland in kaart zijn gebracht. Hierbij is naar inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting. Ook de gebouwen die al geregistreerde energie labels hebben zijn in de GIS-viewer opgenomen. De informatie is te bekijken voor zowel een afzonderlijk adres als voor een groter gebied. Bekijk de GIS-viewer hier.

 

Bronnen: RVO & Solarmagazine