15-07-2020 Paula Anguita

Hoeveel zonne-energie zou er op dit moment worden opgewekt?

Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland? En hoeveel daarvan wordt opgewekt door zonnepanelen? En door windmolens? En hoe groot is dat aandeel ten opzichte van het totaal?

Water Zon Wind

Al dit soort vragen worden beantwoord op de website energieopwek.nl. Er staat een teller die exact bijhoudt hoeveel mWh duurzame energie er op dit moment vandaag is opgewekt. En een grafiek die 'realtime' bijhoudt hoeveel energie is opgewekt per energiebron; ook van fossiele en vervuilende bronnen. Er zijn ook overzichten te vinden van de energieproductie in een geselecteerde maand of in een bepaald jaar.

Uit de cijfers van deze website blijkt dat de productie van duurzame energie in Nederland het eerste halfjaar is toegenomen met 16%. Hierbij gaat het voor het grootste deel om zonne- en windenergie.

Wilt u ook meer profiteren van de zon en duurzame energie zelf opwekken? Bel voor een afspraak met de professionals van Aarde.nl: 013 204 0943

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen