9-12-2021 Noortje van Campenhout

Extra subsidie voor zonnepanelen op zwakke daken?

Het volgende kabinet zal gaan beslissen of er meer subsidie beschikbaar moet komen voor de installatie van zonnepanelen op daken met onvoldoende draagkracht. Dat meldt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius.

Subsidie Zwakke Daken

Regionale energiedoelstellingen
De staatssecretaris benadrukt het belang van het ontwikkelen van een Implementatiestrategie voor zonne-energie op daken in elk van de 30 energieregio's die een Regionale Energiestrategie (RES) aan het ontwikkelen zijn. Het kan zijn dat een gebied niet genoeg daken heeft die geschikt zijn om de regionale energiedoelstellingen te halen met zonne-energie op daken. Een subsidieplan zoals dat in Zuid-Holland kan helpen om de hoeveelheid zonne-energie op daken te vergroten en daarmee andere gebieden te ontzien.

Herinvoering producententarief geen oplossing
Yeşilgöz-Zegerius: "Nederland kent geen producententarief, wat zou betekenen dat producenten zouden moeten bijdragen in de kosten van de transportinfrastructuur". Het transporttarief stimuleert producenten niet om beter gebruik te maken van het net of om zich op een netvriendelijke locatie te vestigen. Herinvoering van het producententarief is daarom geen haalbare optie.

De producententarieven op het hoogspanningsnet van TenneT zijn zijn volgens de Europese Verordening nr. 838/2010 vastgesteld op € 0,50 per megawattuur. Volgens de staatssecretaris beperkt dit de mogelijkheid van een producententarief. Een hoger producententarief op het distributienet zou bijdragen aan een ongelijk speelveld tussen Nederlandse producenten. Nederland heeft dan ook besloten geen producententarief in te voeren. De RES's verplichten lokale overheden hiermee rekening te houden bij de keuze van de plaats waar (een clustering van) duurzame productie moet plaatsvinden, omdat het productietype - zon-PV of windenergie - en de locatie in een regio een aanzienlijke invloed hebben op de systeemkosten. Tot slot heeft zonne-energie op daken door de opname van persoonlijk verbruik in de SDE++ een lagere subsidievraag dan zonne-energie op het veld, waardoor het meer in aanmerking komt voor subsidie.