9-10-2023 Noortje van Campenhout

De klok tikt: hoelang hebben we nog om klimaatverandering te stoppen?

Klimaatverandering is momenteel het gesprek van de dag, en dat is niet zonder reden. Als we doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen op hetzelfde tempo, zal de aarde blijven opwarmen, met ingrijpende gevolgen voor mens, natuur en milieu. Dit jaar hebben we over de hele wereld duidelijk kunnen zien hoeveel het klimaat verandert. Het is niet langer een probleem dat alleen ons kikkerlandje treft; het raakt ons allemaal. Daarom is het van het grootste belang dat we actie ondernemen om onze planeet te beschermen, zowel voor onszelf als voor toekomstige generaties.

Een Verhitte Situatie

In de afgelopen 130 jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde met maar liefst 1 graad Celsius gestegen, en in Nederland zelfs met 1,7 graden [Bron: Copernicus EU]. Deze opwarming heeft directe gevolgen, zoals een vroeger groei- en bloeiseizoen, wat weer leidt tot veranderingen in de leefomgeving van dieren en planten. Sommige soorten sterven uit of verplaatsen zich naar nieuwe leefgebieden, terwijl andere profiteren van de veranderende omstandigheden.

Het veranderende klimaat heeft ook directe gevolgen voor onze gezondheid. Toenemende luchtvervuiling, allergieën en zelfs de verspreiding van infectieziekten worden in verband gebracht met veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag [Bron: Rijksoverheid.nl].

CO2 en de Opwarming van de Aarde

De opwarming van de aarde wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, vooral koolstofdioxide (CO2). Dit is geen recente ontdekking; al sinds de 19e eeuw weten wetenschappers dat broeikasgassen bijdragen aan het broeikaseffect. De toename van CO2, vooral door het gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de industriële revolutie, heeft de opwarming in een stroomversnelling gebracht. Klimaatverandering is grotendeels te wijten aan menselijke activiteiten, vooral het verbranden van fossiele brandstoffen. De huidige opwarming kan niet worden verklaard door natuurlijke schommelingen en verloopt veel sneller dan in het verleden. Dit is een duidelijke waarschuwing dat dringende actie noodzakelijk is. [Bron: NU.nl]

Klaar voor actie?

Een individu stoot gemiddeld ongeveer 5 ton CO2 per jaar uit. De voornaamste bronnen van CO2-uitstoot zijn transport en de verwarming van woningen. Het gemiddelde Nederlandse huishouden stoot ongeveer 13 ton CO2 per jaar uit, vooral door energieverbruik voor verwarming en elektriciteit (ongeveer 80%) [Bron: EnergyFlip]. Dit is grotendeels te wijten aan het gebruik van aardgas voor verwarming en elektriciteit voor huishoudelijke apparaten.

Een woning kan verduurzaamt worden doormiddel van zonnepanelen en een warmtepomp, waarmee tot wel 80% van de persoonlijke CO2-uitstoot vermindert kan worden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de energierekening.