10-11-2020 Lonneke

Betrokkenheid Brabantse jongeren energietransitie

In het REKS, oftewel de Regionale energie- en klimaatstrategie, zijn de plannen die de regio Hart van Brabant heeft om de klimaatdoelstellingen te halen vastgelegd. Brabantse jongeren (18 t/m 30 jaar) laten ook hun stem horen.

Jongeren

Jongeren willen betrokken worden bij de energietransitie. Veel van hen maken al bewust duurzame keuzes in het dagelijks leven en hebben interesse in milieukwesties. Het is per slot van rekening hun toekomst die onzeker is wanneer de klimaatdoelstellingen niet worden behaald.

Zelf op zoek gaan naar informatie over de regionale energietransitie doen jongeren niet. Dat komt echter niet door desinteresse. Beleidsdocumenten met lappen tekst en veel jargon lezen nou eenmaal niet zo lekker weg. Jongeren geven zelfs aan dat ze graag op de hoogte worden gehouden van lokale energieprojecten, maar dan in de vorm van korte, bondige en beeldende informatie zoals infographics. Hen bereik je vooral via social media of bijvoorbeeld lezingen op school.

Meer weten over de betrokkenheid van Brabantse jongeren bij het REKS? Kijk dan hier.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen